Waterlandlijn en de Bloemenlijn

status mei 2022 Deze activiteit is afgerond. oktober 2021 Het thema voor landelijke promotie in 2022 van het NBTC zal draaien om de Floriade en Green Cities. Het centrum van activiteiten is Almere. Vooral voor overnachtingen mogen we hieruit extra bezoekers verwachten Onze promotie gaat hierop vol inzetten. Dit jaar en begin van het volgend…

Een optimaal fietsknooppuntennetwerk

oktober 2021 Het fietsknooppunten netwerk is geoptimaliseerd en landelijk wordt het beheer nu ieder jaar gecheckt voor de website https://www.fietsnetwerk.nl. Intern leveren we hiervoor de informatie aan. Daarnaast komt op de website van Visit Noordoostpolder een routemodule om je eigen fietsroutes samen te stellen in onze gemeente. Er zijn verder drie aantal TOP’s (Toeristisch Opstap…

Noordoostpolder als e-bike regio

oktober 2021 De ZZL-aanvraag waar dit project deel van uitmaakt is in december 2020 gehonoreerd. Inmiddels ontwikkelt Visit Flevoland een thematische e-bikeroute die langs de tien dorpen gaat. Voor de zomer van 2022 zal deze op de website staan Status oktober 2020 We zien kansen om Noordoostpolder te ontwikkelen als e-bike regio, in combinatie met…

Het verhaal van Flevoland

oktober 2021 Sinds januari 2021 heeft de gemeente een eigen website, Visit Noordoostpolder, gekoppeld aan de website Visit Flevoland. Deze website zijn we nu aan het vullen met veel informatie, routemodule en er wordt gekeken naar hoe we het beste gevonden kunnen worden door bezoekers. Ook de toeristische kaart zal begin 2022 opnieuw en verbeterd…

Breed uitvoeringsprogramma voor gebiedsmarketing 2.0

oktober 2021 De gemeenteraad stemde op 13 september 2021 in met het plan voor strategisch gebiedsmarketing. De raad gaat nog mee besluiten over een toekomstige organisatievorm voor de gebiedsmarketing; dit onderdeel wordt aangepast in het plan. Er wordt nu door een kwartiermaker, samen met betrokkenen en gemeente, verder gewerkt aan de uitwerking. Status juli 2020…