Hoogwaardig onderwijs in Noordoostpolder

status oktober 2021 Vanuit het Innovatiecluster is intensief contact met Hogeschool Windesheim om zitten personeel verder op te leiden tot HBO-niveau. Ook MBO Friese Poort ontwikkelt AD-programma’s in samenwerking met hogescholen. Op het Mobiliteits- en Infrastructureel Test Centrum zijn plannen voor een onderwijscampus. De plannen worden samen met DNW, NLR, RDW, Friese Poort en Windesheim…

Ontmoeting logistieke ondernemers

oktober 2021 De groep logistiek wordt uitgebreid met groothandel. In november 2021 staat een fysieke ontmoeting gepland. Status augustus 2020 In oktober is een nieuwe bijeenkomst. Dit zover de coronamaatregelen het toelaten. Status september 2019 Tijdens de expertarena ‘Logistiek’ bleek behoefte aan ontmoeting tussen ondernemers onderling. Koopman International heeft inmiddels de deelnemers aan de expertarena…

Mobiliteitscentrum (MITC)

oktober 2021 Het bestemmingsplan en de bijbehorende MER voor het Mobiliteits- en Infrastructureel Test Centrum bij het NLR/DNW worden naar verwachting in 2022 afgerond. Naast de testbaan gaat het om een bedrijfs- en onderwijscampus op het gebied van testen en certificeren van nieuwe vormen van mobiliteit. Status juli 2020 Het bestemmingsplan en de bijbehorende MER…

Jonge ondernemers helpen

oktober 2021 Status is ongewijzigd. We verwijzen nog steeds actief door naar Horizon en Kennispoort, organisatie die (jonge) ondernemers helpen om hun plannen te financieren en/of te verscherpen. Status september 2019 Jonge ondernemers hebben vaak de potentie om verder te groeien of op te schalen. Maar ze zijn niet altijd in beeld. Kennispoort en Horizon…

Roadmap ‘drones in de landbouw’

oktober 2021 De inzet van drones, maar ook autonome voertuigen is nog steeds onderwerp van onderzoek. Gemeente Noordoostpolder fungeert in eerste fasen vaak als medefinancier van onderzoek dat binnen de gemeente plaatsvindt. In latere fasen wordt dat overgelaten aan de markt en/of fondsen met meer financiële armslag. In de sectortafel Agro en Food komen nieuwe…

Smart Farming Award instellen

status mei 2022 Op 10 mei ontving Gejo Grading Services BV uit Luttelgeest de Smart Farming Award Noordoostpolder voor hun innovatie, de Smart Grader. oktober 2021 Het Agrofoodcluster heeft door andere prioriteiten nog geen voorstel kunnen maken voor de uitwerking en toegevoegde waarde van een Smart Farming Award in ons gebied. Status september 2019 Het…

Kansen van innovatiecluster Metaal benutten

status mei 2022 Deze activiteit is afgerond, het cluster draait volop. oktober 2021 Geen wijzigingen, het Innovatiecluster Noordoostpolder is een succesvolle samenwerking. Zie voor de activiteiten: icnop.nl Status augustus 2020 Het Innovatiecluster Noordoostpolder kent sinds juli 2020 10 leden. Het cluster organiseert ook bijeenkomsten voor niet-leden, en fungeert daarmee als sectortafel ‘Maakindustrie’. Meer weten? Mail…

Versterking techniekonderwijs

oktober 2021 De aanpak Sterk Techniek Onderwijs is volop in uitvoering en verloopt goed. De gezamenlijke aanpak en agenda is inspirerend voor andere sectoren, bijvoorbeeld Zorg en Welzijn. Status januari 2020 Op 16 december 2020is de aanvraag goedgekeurd door het ministerie. In 2020 gaan de partners aan de slag. Het eerste resultaat is er al,…