Inbreng ondernemers in nieuwe Woonvisie

oktober 2021 De Woonvisie is vastgesteld in oktober 2020, inclusief de inbreng van een groep ondernemers. Status oktober 2020 De woonvisie wordt in het najaar van 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Onderdeel van de woonvisie is de huisvesting van stagiairs, studenten en expats. Status augustus 2020 Iedereen kon tot 13 augustus reactie geven op de…

Collectieve vormen van vervoer

oktober 2021 Deelauto’s hebben inmiddels hun intrede gedaan in Noordoostpolder. De vraag vanuit de expertarena’s kwam vooral voort uit de behoefte aan betere bereikbaarheid voor stagiairs en jonge medewerkers, bijvoorbeeld in het buitengebied. Samen met gemeente Steenwijkerland kijken we naar de kansen voor deelmobiliteit, te ontsluiten via een platform waarop je allerlei voertuigen kunt reserveren…

Lobby Lelylijn

oktober 2021 De lobby voor de Lelylijn loopt volop. De argumentatie is niet meer uitsluitend gericht op de relatie Noorden – Groningen, maar op het hele netwerk. Voor Noordoostpolder ligt er een directe relatie tussen het bouwen voor de ‘overloop’ uit drukke gebieden en het bieden van goede bereikbaarheid via spoor. Status oktober 2020 We…

Opleidingstraject voor de maakindustrie

oktober 2021 Deze activiteit wordt opgepakt binnen het Innovatiecluster Noordoostpolder. Zie de website http://icnop.nl Status mei 2020 In januari bleek dat er onvoldoende kandidaten zijn voor een vervolg traject in de maakindustrie. WerkCorporatie en UWV blijven zoeken naar geschikte kandidaten om aan de vraag bij werkgevers te voldoen. Momenteel hebben veel bedrijven minder productiviteit, en is…

Versterking techniekonderwijs

oktober 2021 De aanpak Sterk Techniek Onderwijs is volop in uitvoering en verloopt goed. De gezamenlijke aanpak en agenda is inspirerend voor andere sectoren, bijvoorbeeld Zorg en Welzijn. Status januari 2020 Op 16 december 2020is de aanvraag goedgekeurd door het ministerie. In 2020 gaan de partners aan de slag. Het eerste resultaat is er al,…

Lokaal arbeidsmarktberaad

oktober 2021 Op praktisch niveau lopen allerlei initiatieven: de denktank Onderwijs – Arbeidsmarkt, het project Sterk Techniek Onderwijs, projecten vanuit Innovatiecluster Noordoostpolder en Agrofoodcluster. Uit een analyse die vlak voor de zomer is opgeleverd blijkt dat er terrein te winnen is door deze projecten meer in samenhang te brengen en meer vooruit te kijken naar…

Goed netwerk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

oktober 2021 De WerkCorporatie vervult nog steeds een belangrijke rol in het begeleiden van mensen die niet op eigen kracht aan het werk komen. Het werkgeversteam heeft goede contacten met de lokale ondernemers. Status september 2019 In het najaar van 2019 worden gesprekken gevoerd door gemeente en WerkCorporatie met Concern voor Werk/Social Firm over de…

Regionaal Fonds Human Capital

oktober 2021 Het programma Upgrade Jezelf Regio Zwolle en heb bijbehorende opleidingsfonds draaien volop. In overleg met de betrokken ministeries wordt gekeken naar een vervolg van Human Capital Agenda. Status oktober 2020 De gemeente werft een kwartiermaker die onderzoekt welke kansen er nog meer liggen op het gebied van onderwijs/arbeidsmarkt.In het voorjaar van 2021 brengt…

Breed uitvoeringsprogramma voor gebiedsmarketing 2.0

oktober 2021 De gemeenteraad stemde op 13 september 2021 in met het plan voor strategisch gebiedsmarketing. De raad gaat nog mee besluiten over een toekomstige organisatievorm voor de gebiedsmarketing; dit onderdeel wordt aangepast in het plan. Er wordt nu door een kwartiermaker, samen met betrokkenen en gemeente, verder gewerkt aan de uitwerking. Status juli 2020…

Aansluiten bij Regionale Energie Strategie

status oktober 2021 De RES 1.0 is opgesteld. Daarin werkt de gemeente samen met de andere Flevolandse gemeenten. Flevoland kan in 2030 5,81 terrawatuur aan duurzame energie opwekken. Dat is ruim 5% van de totale Nederlandse opdracht in het Klimaatakkoord. Iedere regio moet om de twee jaar een vernieuwde RES opleveren. Uitgangspunt voor Flevoland is…