Energie en Energietransitie

status mei 2022 De gemeente heeft intensief contact met Liander over de congestie op het elektriciteitsnet. Ook de BVN is betrokken. Er wordt gezocht hoe netwerkbeheerder en gemeenten vanuit hun rol de problemen voor ondernemers die voorkomen uit de netcongestie kunnen beperken en zo snel mogelijk oplossen. Het Netwerk Energieneutraal focust zich momenteel op drie…

Hoogwaardig onderwijs in Noordoostpolder

status oktober 2021 Vanuit het Innovatiecluster is intensief contact met Hogeschool Windesheim om zitten personeel verder op te leiden tot HBO-niveau. Ook MBO Friese Poort ontwikkelt AD-programma’s in samenwerking met hogescholen. Op het Mobiliteits- en Infrastructureel Test Centrum zijn plannen voor een onderwijscampus. De plannen worden samen met DNW, NLR, RDW, Friese Poort en Windesheim…

Effecten van Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

status mei 2022 De aanleg van de Maritieme Service Haven Noordelijk Flevoland is nog niet begonnen. Status december 2019 De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland biedt ook kansen voor ondernemers en werkzoekenden in Noordoostpolder. Tijdens de bouw, maar ook door samenwerking tussen maritieme bedrijven en maakbedrijven, ketenverlenging in de foodsector en versterking van het techniekonderwijs. In…

Werkende armen in beeld

mei 2022 Dit onderwerp is in de sectortafel Gezondheidszorg aan bod gekomen, omdat daar veel mensen werken met een beperkt aantal uren. In een volgend overleg bekijken we mogelijkheden om mensen ‘te verleiden’ meer uren te werken. In de andere tafels is aandacht gevraagd voor instrumenten als bijzondere bijstand en scholingsbudget voor werknemers. status september…

Jonge ondernemers helpen

oktober 2021 Status is ongewijzigd. We verwijzen nog steeds actief door naar Horizon en Kennispoort, organisatie die (jonge) ondernemers helpen om hun plannen te financieren en/of te verscherpen. Status september 2019 Jonge ondernemers hebben vaak de potentie om verder te groeien of op te schalen. Maar ze zijn niet altijd in beeld. Kennispoort en Horizon…

Studentendag organiseren

oktober 2021 Deze activiteit hoort thuis bij de sectortafel Onderzoek en Innovatie. De eerste tafel zal eind 2021 plaatsvinden. Status september 2019 DNW en NLR hebben interesse in een dergelijke studentendag, vooral gericht op technische HBO en WO-studenten. Dit idee vanuit de expertarena wordt verder uitgewerkt in de tafels Onderzoek & Innovatie en Maakbedrijven.

Schoolverlaters uit Noordoostpolder volgen

oktober 2021 Er is niet voldoende capaciteit om dit volledig op te pakken. Deels wordt er wel invulling gegeven door de social media kalender Agrofood, gericht op HBO en WO-studenten. Zie ook de activiteit ‘Studentendag organiseren’ Status augustus 2020 We maken een programma voor schoolverlaters om hen te volgen tijdens studie buiten Noordoostpolder. En om…

Roadmap ‘drones in de landbouw’

oktober 2021 De inzet van drones, maar ook autonome voertuigen is nog steeds onderwerp van onderzoek. Gemeente Noordoostpolder fungeert in eerste fasen vaak als medefinancier van onderzoek dat binnen de gemeente plaatsvindt. In latere fasen wordt dat overgelaten aan de markt en/of fondsen met meer financiële armslag. In de sectortafel Agro en Food komen nieuwe…

Smart Farming Award instellen

status mei 2022 Op 10 mei ontving Gejo Grading Services BV uit Luttelgeest de Smart Farming Award Noordoostpolder voor hun innovatie, de Smart Grader. oktober 2021 Het Agrofoodcluster heeft door andere prioriteiten nog geen voorstel kunnen maken voor de uitwerking en toegevoegde waarde van een Smart Farming Award in ons gebied. Status september 2019 Het…

Verbeteren betrokkenheid (jonge) agrariërs

oktober 2021 In de sectortafel Agro en Food is besloten tot een social media-campagne waarin (jonge) agrarische ondernemers, bedrijfopvolgers en stagiairs centraal staan. Status september 2019 Onderwerp agenderen in de sectortafel ‘Agro en Food’.